Working together for green, competitive and inclusive Europe

Norvegijos gerosios patirties pavyzdžiai turi teigiamos įtakos formuojant naujas probacijos kryptis

Šio pavasario probacijos sezoną elektroninio stebėjimo specialistai ir Lietuvos probacijos tarnybos administracija gegužės 22–25 dienomis „uždarė“ praktiniu vizitu Oslo probacijoje, skelbia Lietuvos probacijos tarnyba.

Nors s Norvegijos Karalyste projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ ribose bendradarbiaujama nuo 2014-ųjų metų, kiekvienas apsilankymas šios šalies institucijose suteikia galimybę parvežti naujų idėjų į Lietuvą bei jas adaptavus, pritaikyti probacijos tarnybos veikloje.

Lietuvoje neseniai patvirtinta elektroninio stebėjimo strategija, grindžiama šalyje galiojančiais teisės aktais, numato didėjantį naudojamos elektroninio stebėjimo įrangos skaičių ir reiškia naujus iššūkius, skatinančius priimti naujus sprendimus. Šiems iššūkiams spręsti, numatyti proaktyvias veiklas, inicijavome tris susitikimus su Oslo probacijos vadovybe, praktikais bei Pataisos tarnybos direktorato atstovais.

Svarbiausia idėja, kurios įgyvendinimui ir pritaikymui artimiausiu metu mūsų veikloje skirsime dėmesį – klientų, kuriems buvo automatiškai pritaikyta intensyvi priežiūra (naudojant elektroninio stebėjimo priemones), motyvavimo sistema bei vidinių resursų paskirstymas, valdant rizikas, kurios gali kilti dėl žymiai didėjančio naudojamų apykojų skaičiaus.

Tarptautinio bendradarbiavimo metu identifikuoti gerosios patirties pavyzdžiai turi teigiamos įtakos formuojant naujas probacijos kryptis.

Projektas „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ finansuojamas 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ lėšomis. Iš viso iš šio finansinio mechanizmo projektui skiriama 16,17 mln. eurų. Projekto įgyvendinimą prižiūri Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). 
 

Media galerijos

Bendraukime