Working together for green, competitive and inclusive Europe

Islandijos ir Norvegijos delegacija žavisi Lietuva tarptautiniu mastu

Islandijos ir Norvegijos karalystės delegacija šią savaitę lankosi Vilniuje. Vyksta 2014-2021 metų laikotarpio Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegų finansinių mechanizmų 5-asis Metinis ataskaitinis susitikimas. Tačiau tai ne tik rimti susitikimai, pokalbiai ir ataskaitos. Delegacija tradiciškai lanko ir finansinių mechanizmų finansuojamus projektus. 
 
 
Ankstyvą rytą į pranciškonų vienuolyno kiemą sugužėjo Islandų ir Norvegijos karalystės delegacija. Svečius pasikvietė Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų Kultūros programos finansuojamas projektas „Fixus mobilis“. 
 
Šiuo projektu siekiama skatinti kultūros paveldo priežiūrą. „Mes esame kaip šeimos gydytojai seniems paveldo saugomiems namams“, – juokavo projekto sumanytoja dr. Erika Kielė. 
 
Ji pristatė projektą, kurio esmė mobilios architektų, restauratorių ir meistrų dirbtuvės,  kurios važinėja po Lietuvą, lanko dvarus, bažnyčias ir kitus paveldo saugomus objektus.
 
Mobilios dirbtuvės tiria bei teikia ataskaitas apie atrinktų objektų būklę, konsultuoja objektų savininkus ir valdytojus, atlieka nedidelius priežiūros darbus, parengia individualų objekto priežiūros kalendorių – planą. Visa tai yra daroma labai profesionaliai ir, žinoma, nemokamai, tereikia užpildyti anketą projekto vykdytojų puslapyje. 
 
Restauratorius Marius Skerniškis susirinkusiems svečiams pasakojo apie unikalų Pranciškonų vienuolyno ansamblį ir tuo pat metu vyko konkretūs vienuolyno stogo čerpių keitimo darbai. Donorai galėjo savomis akimis pamatyti, kur keliauja Islandijos, Norvegijos Karalystės ir Lichtenšteino karalystės mokesčių mokėtojų pinigai,  kas yra tie Fixus mobilis, kaip atrodo jų mobili dirbtuvė ir darbai kasdieniniai,  pavartyti ataskaitinius dokumentus,  kuriuos gauna pastatų savininkai. 
 
„Kai mus pasikviečia paveldo saugomų pastatų šeimininkai mes visų pirma esame labai reikalingi, kaip patarėjai, mes galime įvertinti pastato stovį,  kai reikia atlikti naudotų medžiagų tyrimus ir parengti detalius pastato stovio dokumentus, su kuriais paveldo savininkai jau gali toliau ieškoti finansavimo, didesniems darbams. Tuo pačiu mes kaip greitoji pagalba, užlopome stogus, atliekame kitus labai svarbius tam momentui darbus“, – pasakojo Marius.  
 
Beje jis su komanda ką tik sugrįžo iš susitikimo su partneriais Norvegijoje. Ten Fixus mobilis lankė panašų projektą, stebėjo restauruojamas bažnyčias. 
 
Norvegijos karalystės delegacijos vadovė Torill Johansen džiaugėsi šiuo projektu būtent dėl dvišalio bendradarbiavimo, kurį donorai labai skatina. „Draugystė tarp mūsų šalių yra svarbiausias dalykas ir man ypatingai malonu matyti, kad lietuviai nori draugauti su Norvegais ir Islandais. Jie ieško vieni kitų ir suranda. Norvegijoje mes turim labai panašų projektą ir šiandien matau, kokia reikalinga jums yra ir mūsų patirtis. Žmonės, kuriuos sutikau šį rytą užkrečia savo entuziazmu ir noru dirbti. Jie tikrai nuostabūs, jų akys dega, jie tiki tuo, ką daro“- emocijų neslepia Torril Johansen. 
 
Torril ne pirmą kartą Lietuvoje, tačiau paskutinis kartas, kai ji čia lankėsi buvo prieš dešimt metų. „Atvykome vėlai vakare, iš tiesų atrodė, kad keliausime tiesiai į lovas, bet per automobilio langą pamatę tokį viliojantį Vilnių, išėjome pasivaikščioti. Vilnius toks pasikeitęs, gyvas, toks naujai gražus“, – negailėjo sostinei komplimentų Norvegijos delegacijos vadovė. 
 
Islandijos ir Norvegijos karalystės donorų delegacija šią savaitę lankosi Vilniuje. Vyksta 2014-2021 metų laikotarpio Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegų finansinių mechanizmų 5-asis Metinis ataskaitinis susitikimas, kurio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo, rizikos valdymo, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. 
 
Svečiai gyrė Lietuvą tarptautiniu mastu už sėkmingą lėšų panaudojimą, drąsino ir ateityje laikytis savo strategijų. 2014-2021 metų laikotarpyje Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų ekonominiams ir socialiniams skirtumams mažinti ir bendradarbiavimui su valstybėmis donorėmis stiprinti. 
 

Media galerijos

Bendraukime