Working together for green, competitive and inclusive Europe

Informacinių ir ryšių technologijų diegimui beveik 3 milijonai iš 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

Vakar, spalio 4 d., Inovacijų agentūros organizuotuose inovacijų pusryčiuose verslo atstovams pristatytas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimas teikti paraiškas Informacinių ir ryšių technologijų srityje. Šis paskutinis pagal Programą skelbiamas kvietimas orientuotas į mažų ir vidutinių įmonių gamybos procesų automatizavimą, robotizavimą ir skaitmeninimą.
Kvietimą teikti paraiškas Inovacijų agentūra, vykdanti Programos operatoriaus funkcijas, planuoja skelbti dar šių metų gruodį. Šiam kvietimui planuojama paramos suma – 2,99 mln. eurų. Galima finansavimo suma vienam pareiškėjui nuo 200 iki 600 tūkst. eurų. Kaip ir ankstesniuose kvietimuose teikti paraiškas paramai pagal 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą, prioritetas teikiamas dvišaliams projektams, t. y. kai projekte dalyvauja partneris, registruotas Norvegijoje.
 
Bendraukime