Working together for green, competitive and inclusive Europe

Baltijos mokslinių tyrimų programos komitetas lankėsi Lietuvos mokslo ir studijų institucijose

Rugsėjo 27–28 d. Vilniuje ir Kaune vyko Baltijos mokslinių tyrimų programos (angl. Baltic Research Programme) komiteto posėdis, kurį organizavo programą įgyvendinanti institucija – Lietuvos mokslo taryba. Vizito metu programos komiteto nariai ir stebėtojai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Norvegijos bei Finansinių mechanizmų biuro Belgijoje susitiko su programos lėšomis finansuojamų projektų vykdytojais.

Svečiai lankėsi Lietuvos mokslo taryboje, taip pat Fizinių ir technologijos mokslų centre, Kauno technologijos universitete, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, Lietuvos sveikatos mokslo universitete, Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, kur jie turėjo galimybę betarpiškai susipažinti su šiose mokslo ir studijų institucijose vykdomais Lietuvos mokslininkų vadovaujamais tarptautiniais projektais, laimėjusiais Baltijos mokslinių tyrimų programos konkursą, bei šiuos projektus įgyvendinančiais tyrėjais. Lietuvos mokslininkai su partneriais iš Estijos, Latvijos, Lichtenšteino ir Norvegijos vykdo 12 projektų

 
Baltijos mokslinių tyrimų programa yra bendra trijų Baltijos valstybių – Latvijos, Lietuvos ir Estijos – mokslo programa, finansuojama iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (Islandijos ir Lichtenšteino) bei Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų.


 
Bendraukime