Working together for green, competitive and inclusive Europe

Atliktas 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų tarpinis vertinimas

Siekiant įvertinti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą, įskaitant finansinių mechanizmų lėšomis remiamų programų investicijų tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą, suderinamumą, tvarumą ir poveikį, Finansų ministerijos, kaip nacionalinės koordinavimo institucijos, užsakymu UAB Smart Continent LT 2022 m. pabaigoje atliko 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tarpinį vertinimą.
Vertinimo metu buvo analizuotos 6 finansinių mechanizmų lėšomis finansuotos ir Lietuvos institucijų administruotos programos: „Sveikatos apsauga“, „Kultūra“, „Aplinkosauga, energetika ir klimato kaita“, „Teisingumas ir vidaus reikalai“, „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ ir „Moksliniai tyrimai“. Taip pat įvertintos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos, kurios įgyvendinamos per šias programas. 
Su vertinimo ataskaita ir santrauka galite susipažinti 
Bendraukime