Working together for green, competitive and inclusive Europe

Lietuvos bendrovės prašo 10 mln. Eur verslo plėtrai ir inovacijoms informacinių ir ryšių technologijų srityje

„Smulkiam ir vidutiniam verslui gali būti sudėtinga žengti koją kojon su sparčiai tobulėjančiomis technologijomis, todėl kvietimas „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ tapo puikia galimybe didinti verslo konkurencingumą rinkoje, investuojant į informacinių ir ryšių technologijų sritį. Sulaukėme didelio MVĮ aktyvumo – jos pateikė 26 paraiškas ir projektams įgyvendinti prašė daugiau nei 10 mln. Eur, nors kvietime buvo numatyta skirti tik beveik iki 3 mln. eurų“, – sako Gintarė Kuncaitytė, Inovacijų agentūros Investicijų valdymo departamento investicijų vertinimo vadovė. 
 
Didžiausia galima prašoma suma buvo iki 600 tūkst. Eur, mažiausia – iki 200 tūkst. eurų.  
Finansavimas bus suteiktas šešių bendrovių pirmiesiems projektams surinkusiems didžiausius naudos ir kokybės balus, jiems įgyvendinti bus skirta iki 2,6 mln. Eur.  
 
Kvietime tinkamos finansuoti išlaidos buvo ilgalaikio turto, kaip įranga ar įrenginiai įsigijimas, darbo užmokestis bei prekių ar paslaugų įsigijimas. Projektuose numatytas veiklas atrinkti pareiškėjai turės įgyvendinti iki 2024 m. balandžio 30 d., o taip pat jie įsipareigoję siekti nusimatyto metinio apyvartos augimo, metinio pelno augimo bei projekto įgyvendinimo metu turės pasiekti nusimatytą naujų įmonei informacinių ir ryšių technologijų produktų skaičių. 
 
Paraiškų naudą bei kokybę vertino dešimt nepriklausomų išorės ekspertų, o Inovacijų agentūros Investicijų valdymo departamento projektų vadovai vertino paraiškų administracinę atitiktį bei tinkamumą finansuoti. Taip pat buvo atrinkti dar šeši projektai, kuriuose prašoma finansavimo suma sudaro kiek daugiau nei 2 mln. Eur  – jie įtraukti į rezervinį projektų sąrašą ir jiems yra ieškoma papildomo finansavimo.  
 
Kvietimas „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ buvo paremtas Norvegijos finansinio mechanizmo programa, todėl vertindami paraiškas, ekspertai privalomai skyrė papildomų naudos ir kokybės balų už pagrįstą bei ilgalaikę partnerystę su Norvegijos partneriais. 
 
„Šios Norvegijos finansinio mechanizmo programos vienas iš prioritetinių tikslų yra bendradarbiavimo su Norvegijos partneriais skatinimas, tad ne veltui už tinkamą, pagrįstą bei ilgalaikę partnerystę buvo skiriami papildomi naudos ir kokybės balai. Šį reikalavimą išpildė net 19 pareiškėjų, paraiškose numatę partnerystę su partneriais iš viešojo ar privataus sektoriaus Norvegijoje. Partnerystės yra būtinos tam, kad užtikrintų, jog įgyvendindamos projekte numatytas veiklas MVĮ nesusidurs su žinių ir patirties stygiumi diegdamos sudėtingas naujas technologijas, skaitmenizuodamos ar robotizuodamos gamybos procesus“, – sako G. Kuncaitytė. 
 
Kvietimą Inovacijų agentūra skelbė savo interneto svetainėje 2023 m. sausio 2 d., visi galiojantys ir artimiausi kvietimai su išsamiais aprašymais bei sąlygomis skelbiami Inovacijų agentūros tinklalapyje. Taip pat Inovacijų agentūra teikia nemokamas konsultacijas verslo pradžios, plėtros bei tinkamų finansavimo priemonių pasirinkimo klausimais.   
 
Bendraukime