Working together for green, competitive and inclusive Europe

NOBALwheat - nauji kviečių selekcijos metodai tvaraus maisto sistemai Šiaurės-Baltijos regione

Projekto vykdytojas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Projekto pavadinimas: NOBALwheat - nauji kviečių selekcijos metodai tvaraus maisto sistemai Šiaurės-Baltijos regione
Projekto kodas: LT08-1-ŠMSM-K01-007 (Sutarties Nr. S-BMT-21-3 (LT08-2-LMT-K-01-032))
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama 997952,88 Eur, iš kurių 848259,95 Eur yra mechanizmų lėšos ir 149692,93 Eur yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data: 2020-11-30
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-01-01 – 2023-12-31
Projekto partneriai: 

Norwegian University of Life Sciences (NO)
Institute of Agricultural Resources and Economics (LV) 
University of Tartu (EE)
Projekto interneto svetainė
 
Trumpas projekto aprašymas:
Europos Sąjungoje beveik 50% grūdų produkcijos sudaro kviečių grūdai, tačiau neigiami klimato kaitos padariniai kelia grėsmę kviečių derliui pagrindiniuose auginimo teritorijose. Klimato pokyčiams atsparių kviečių veislių sukūrimas yra svarbi užduotis Baltijos ir Šiaurės šalims, siekiant užtikrinti saugią ir tvarią maisto sistemą. NOBALwheat projekte tiriame vasarinių kviečių genotipų kolekciją iš Baltijos šalių ir Norvegijos, ieškodami atsparių genotipų (augalų, kurie pasižymėtų tam tikromis savybėmis, pvz., būtų atsparūs plintančioms ligoms). Šiems tyrimams pasitelkiame naujas technologijas, tokias kaip dronai augalų fotografavimui bei molekulinės genetikos metodai. Pageidaujamomis savybėmis pasižymėję genotipai bus naudojami kviečių selekcijos programose, siekiant apjungti jų naudingąsias savybes ir sukurti naujas atsparias ligoms ir neigiamiems aplinkos veiksniams veisles. Tai leis užtikrinti tvarias maisto sistemas bei panaudoti pažangias jutiklių sistemas skaitmeninant žemės ūkio gamybą.
 


Bendraukime