Working together for green, competitive and inclusive Europe

Mikro lygio atsakai į socialinius ir ekonominius iššūkius globalaus netikrumo sąlygomis

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pavadinimas: Mikro lygio atsakai į socialinius ir ekonominius iššūkius globalaus netikrumo sąlygomis
Projekto kodas:  LT08-1-ŠMSM-K01-010 (Sutarties Nr. S-BMT-21-8 (LT08-2-LMT-K-01-073))
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama 843309,61 Eur, iš kurių 716813,17 Eur yra mechanizmų lėšos ir 126496,44 Eur yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data:  2021-01-20
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-01-01 – 2023-12-31
Projekto partneriai: 
BI Norwegian Business School (NO)
Baltic International Centre for Economic Policy Studies (LV)
University of Tartu (EE)      
Tallinn University of Technology (EE) 
Projekto interneto svetainė

Trumpas projekto aprašymas:
Pasaulyje vis labiau rūpinamasi ekonomikų vidaus reikalais, JAV pradeda vis daugiau prekybos karų, D. Britanija pasitraukia iš Europos Sąjungos, didėja politinė ir ekonominė Kinijos įtaka pasaulyje, o kur dar pandeminė Covid-19 situacija. Visi šie įvykiai reikalauja gilesnio supratimo apie tai, kaip visuomenės ir ekonomikos prisitaikys prie tokios neapibrėžtos ir nuolat besikeičiančios aplinkos, būtent apie tai ir yra šis projektas ir jame vykdomi moksliniai tyrimai.
Šio projekto tikslas – išanalizuoti ir įvertinti, kaip dėl minėtų globalaus neapibrėžtumo ir nepastovumo sąlygų keisis socio-ekonominiai procesai šalyse, į situaciją žvelgiant iš trijų susijusių perspektyvų (blokų). Pirmiausia bus tiriama, kaip firmos prisitaiko prie prekybos šokų, keisdamos samdomojo darbo, žmogiškojo kapitalo ir technologinių investicijų pasirinkimus. Be to,  nagrinėjama, kaip darbuotojų samdos ir investicijų į technologijas sprendimai yra susiję tarpusavyje, ypač vis labiau besifragmentuojančios pasaulinės ekonomikos ir trūkinėjančių prekybos ryšių kontekste. Remiantis aukščiau išvardintų perspektyvų tyrimų rezultatais, bus sudaryti teoriniai ekonominiai modeliai, nusakantys darbo rinkos pokyčius, analizuojant gamybos išteklių (darbo, kapitalo, automatizuoto darbo (robotų)) papildomumą / pakeičiamumą.
Tikimasi, kad projekto rezultatai skatins ekonominės politikos diskusijas bei padės priimti geresnius ekonominės politikos sprendimus.


Daugiau informacijos apie projektą vaizdo įraše.
 


Bendraukime