Working together for green, competitive and inclusive Europe

Apie programą

Moksliniai tyrimai

Moksliniai tyrimai

Baltijos mokslinių tyrimų programa (angl. Baltic Research Programme) yra jungtinė trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – mokslo programa, finansuojama iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (Islandijos ir Lichtenšteino) bei Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų.

Programos tikslai

  • Konsoliduoti Baltijos valstybių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos mokslo potencialą.
  • Stiprinti regioninį bendradarbiavimą regiono šalims aktualiuose mokslo tyrimuose.
  • Užpildyti nišą tarp nacionalinio mokslo finansavimo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

Dalyvavimas paraiškų konkursuose

  • Kiekvienos šalies kvietimo sąlygos nurodomos kvietimo tekste. Informacija apie vykusį kvietimą Lietuvoje.
  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami kiekvienoje Baltijos šalyje atskirai. Paraiškų konkursą, vertinimą ir finansuojamų projektų vykdymą administruoja programą įgyvendinanti institucija (angl. Programme Operator), kurios šalyje skelbiamas kvietimas teikti paraiškas. Programą įgyvendina Lietuvos mokslo taryba, Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
  • Paraiškų konkurse gali dalyvauti konsorciumai. Reikalavimai konsorciumams skelbiami kvietimo tekste.
  • Paraiškas teikia tos šalies, kurioje paskelbtas konkursas, projekto vykdytojai ir vykdančioji institucija (angl. Project Promoter). Pavyzdžiui, Lietuvos tyrėjai paraiškas kaip projekto vykdytojai teiks pagal Lietuvoje paskelbtą kvietimą teikti. Estijoje ir Latvijoje skelbiamuose programos paraiškų konkursuose Lietuvos tyrėjai gali dalyvauti tik kaip projekto partneriai.
  • Formalius reikalavimus atitikusias paraiškas vertina mažiausiai trys nepriklausomi ekspertai. Sprendimą dėl projektų finansavimo priima programos komitetas (angl. Programme Committee), kurį sudaro deleguoti ekspertai iš Baltijos ir donorų valstybių.

Projektų finansavimas

  • Finansuojami fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai. Prioritetines kiekvieno kvietimo tyrimų tematikos nustatatomos konsultuojantis su programos komitetu.
  • Projekto biudžetas nurodomas kvietime.
Paraiškų konkursų planas, numatomas jų biudžetas, administruojančios institucijos, pareiškėjai ir partneriai:
Estijos kvietimas teikti paraiškas 2018 m. 6 mln. eurų Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Estijos tyrėjai su Baltijos mokslo programoje dalyvaujančių šalių tyrėjais
Latvijos kvietimas teikti paraiškas 2020 m.  7 mln. eurų Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Latvijos tyrėjai su Baltijos mokslo programoje dalyvaujančių šalių tyrėjais
Lietuvos kvietimas teikti paraiškas 2020 m.  10 mln. eurų Lietuvos mokslo taryba Lietuvos tyrėjai su Baltijos mokslo programoje dalyvaujančių šalių tyrėjais


Konkurso rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos skelbtam Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursui gautos 79 paraiškos (sąrašas) iš 19 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Jų partneriais vykdyti Lietuvos mokslininkų vadovaujamus mokslo projektus yra 24 institucijos iš Latvijos, 14 Estijos, 34 Norvegijos, 6 Islandijos, 1 Lichtenšteino. Visų konkursui pateiktų paraiškų vertė – beveik 75 mln. eurų, vidutinė vieno projekto vertė – 0,95 mln. eurų.

Konkursui pateiktų paraiškų apžvalga (anglų kalba).

Atlikus administracinę patikrą, nustatyta, kad administracinės patikros reikalavimus atitiko 77 paraiškos (sąrašas). Paraiškos buvo perduotos ekspertiniam vertinimui, jas vertino tarptautiniai ekspertai. 2020 spalio 6 d. programos komiteto siūlymu buvo nuspręsta finansuoti 11 projektų. 2021 m. gegužės 24-25 d. programos komiteto siūlymu nuspręsta papildomai finansuoti 1 projektą. Finansuojamų projektų sąrašas. Nefinansuojamų projektų sąrašas

Dokumentai

 

Kontaktai

Jūratė Devižienė

(Lietuvos mokslo taryba)

Projekto „Baltijos mokslo programa“ vadovė (Lietuvos mokslo taryba)

+370 676 17212

jurate.deviziene@lmt.lt

Bendraukime