Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kalėjimo pareigūnai: anksčiau nebūtume patikėję, kad nuteistieji sveikinsis laisvėje
Teisingumas ir vidaus reikalai
Kalėjimo pareigūnai: anksčiau nebūtume patikėję, kad nuteistieji sveikinsis laisvėje

Norint tapti bausmių vykdymo pareigūnu Lietuvoje, darbo skelbime nerasite žodžio „griežtas“ ar „valdingas“, kad ir koks gajus būtų filmais prisotintas negailestingo pareigūno vaizdinys. Vilniaus kalėjimo pareigūnai išskiria bendravimo su nuteistaisiais svarbą ir pabrėžia, jei pirmiau stengiesi suprasti, o nebausti – kalėjime lengviau visiems, rašo „15min“

2023 08 30 13:14

Skaityti plačiau
Didėja probacijos specialistų mobilumas – įsigyti nauji tarnybiniai automobiliai
Teisingumas ir vidaus reikalai
Didėja probacijos specialistų mobilumas – įsigyti nauji tarnybiniai automobiliai

Probacijos tarnybos specialistai aprūpinti naujais automobiliais. Transporto priemonės bus naudojamos vykstant į Pravieniškių 1-ąjį ir Vilniaus kalėjimus bei į Tauragės pusiaukelės namus, skelbia Probacijos tarnyba.

2023 07 18 10:46

Skaityti plačiau
Metinis susitikimas Briuselyje
Metinis susitikimas Briuselyje

Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino finansinių mechanizmų biuras pakvietė nacionalinius koordinatorius ir Norvegijos bei Islandijos ambasadų atstovus iš 15 Europos šalių į Briuselį. Vyko metinis susitikimas, kuriame buvo siekiama išsiaiškinti tris pagrindines temas.

2023 06 14 15:13

Skaityti plačiau
Norvegijos gerosios patirties pavyzdžiai turi teigiamos įtakos formuojant naujas probacijos kryptis
Teisingumas ir vidaus reikalai
Norvegijos gerosios patirties pavyzdžiai turi teigiamos įtakos formuojant naujas probacijos kryptis

Šio pavasario probacijos sezoną elektroninio stebėjimo specialistai ir Lietuvos probacijos tarnybos administracija gegužės 22–25 dienomis „uždarė“ praktiniu vizitu Oslo probacijoje, skelbia Lietuvos probacijos tarnyba.

2023 06 05 00:00

Skaityti plačiau
Kūrybingumo technikos  –  komunikacijos specialistams
Kūrybingumo technikos – komunikacijos specialistams

Pirmąją vasaros dieną Finansų ministerija pakvietė komunikacijos specialistus, garsinančius Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus Lietuvoje, pasikalbėti apie kūrybingumo svarbą.

2023 06 02 12:54

Skaityti plačiau
Lietuvos bendrovės prašo 10 mln. Eur verslo plėtrai ir inovacijoms informacinių ir ryšių technologijų srityje
Lietuvos bendrovės prašo 10 mln. Eur verslo plėtrai ir inovacijoms informacinių ir ryšių technologijų srityje

Pasibaigus 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo kvietimui „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“, Inovacijų agentūra sulaukė 26 paraiškų iš labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), siekiančių didinti savo konkurencingumą investuojant informacinių ir ryšių technologijų srityje. Kvietime buvo numatyta skirti iki beveik 3 mln. Eur Norvegijos fina

2023 05 18 16:09

Skaityti plačiau
Sveikiname artimą partnerę Norvegiją su Nepriklausomybės diena
Sveikiname artimą partnerę Norvegiją su Nepriklausomybės diena

Šiandien Norvegija švenčia 209-uosius Nepriklausomybės metus. Nors Norvegija ir nėra Europos Sąjungos narė, kartu su Senojo žemyno valstybėmis ji kuria žalią, konkurencingą ir įtraukią Europą. Norvegija remia Lietuvos ekonominę ir socialinę raidą. Nuo 2004 metų Lietuvai skirta beveik 270 milijonų eurų Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos paramos lėšų. Su šia parama stiprėja Lietuvos ir Norvegijo

2023 05 17 00:00

Skaityti plačiau
Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų mokymai ir gerosios praktikos pasidalinimas
Teisingumas ir vidaus reikalai
Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų mokymai ir gerosios praktikos pasidalinimas

Įgyvendinant 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ Lietuvos probacijos tarnybos įgyvendinamo projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ veiklą „Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų mokymai ir gerosios praktikos pasidalinimas“, balandžio – lapkričio mėn. organizuojami

2023 05 16 00:00

Skaityti plačiau
Probacijos tarnybai veiklose talkins mediatoriai, socialiniai darbuotojai
Teisingumas ir vidaus reikalai
Probacijos tarnybai veiklose talkins mediatoriai, socialiniai darbuotojai

Lietuvos probacijos tarnyba, įgyvendindama projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, pradeda naujas veiklas Pravieniškių 1-ajame kalėjime ir Vilniaus kalėjime, padedant nuteistiesiems ruoštis gyvenimui laisvėje. Probacijos pareigūnams padės elektroninio stebėjimo specialistai, mediatoriai bei socialiniai darbuotojai.

2023 02 24 10:52

Skaityti plačiau
Atliktas 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų tarpinis vertinimas
Atliktas 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų tarpinis vertinimas

Siekiant įvertinti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą, įskaitant finansinių mechanizmų lėšomis remiamų programų investicijų tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą, suderinamumą, tvarumą ir poveikį, Finansų ministerijos, kaip nacionalinės koordinavimo institucijos, užsakymu UAB Smart Continent LT 2022 m. pabaigoje atliko 2014–2021 m. EEE ir Norvegij

2023 01 11 09:52

Skaityti plačiau

Media galerijos

Bendraukime