Working together for green, competitive and inclusive Europe

Įvyko tarptautinis simpoziumas: Religijos, lytys ir „genderizmas“

VDU Socialinių tyrimų centro vykdomo Baltijos mokslinių tyrimų programos tarptautinio mokslinio projekto „Religija ir lyčių lygybė: Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai“ (ang. Religion and Gender Equality: Baltic and Nordic Developments (ReliGen) tyrėjai susirinko į tarptautinį simpoziumą „Religijos, lytys ir „genderizmas“: sąveikos, formuojančios lyčių lygybę“ ir aptarė atliktus teorinius ir empirinius tyrimus.

Simpoziumas subūrė daugiau nei 26 religijos sociologus ir antropologus, religijos, lyčių ir medijų tyrėjus, politologus ir teologus iš Baltijos šalių, Norvegijos, Švedijos, Nyderlandų, Italijos, D. Britanijos ir Lenkijos.

Dvi dienas (š.m. spalio 6-7 d.) vyksusiame tarptautiniame moksliniame simpoziume Vilniuje buvo diskutuojama, kaip Baltijos šalių bei Norvegijos visuomenėse formuojama lyčių lygybė, koks yra religijos bei religinių organizacijų vaidmuo šiame procese.  Pasak projekto vadovės prof. dr. Mildos Ališauskienės, pastarąjį dešimtmetį daugelyje visuomenių stebime vykstančias diskusijas dėl lyčių ideologijų tarp įvairių veikėjų – valstybės, religinių bei kitų organizacijų. Diskusijose vyraujanti „anti-gender“ retorika, priešinimasis „genderizmui“ daro įtaką ir politiniams sprendimams bei kelia klausimų dėl lyčių lygybės principo kaip vieno iš tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Simpoziumo metu buvo analizuojama kokių religinių veikėjų bei organizacijų balsai girdimi šiose viešose diskusijose, koks yra religijos vaidmuo konstruojant viešą diskursą ir kokios yra religingų moterų lyčių lygybės sampratos bei kasdieninės praktikos Baltijos šalyse bei Norvegijoje.

Pranešimuose buvo aptartos sritys, kuriose religija formuoja lyčių lygybės įgyvendinimą, tokios kaip švietimas ir žiniasklaida. Mokslininkai taip pat aptarė religijos veikėjų dalyvavimą viešose diskusijose su lytimi susijusiais klausimais, tokiais kaip Stambulo konvencija ir lytinis švietimas, bei jų vaidmenį palaikant diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir priešinantis tos pačios lyties partnerystėms. Atsižvelgdami į oficialias religinių organizacijų doktrinas, paprastų žmonių lygmenį (angl. grassroots) ir kasdienes religines praktikas (angl. lived religion), tyrėjai taip pat diskutavo, kaip religingi žmonės naudoja religinius išteklius, tokius kaip Šventąjį Raštą, tam, kad suformuotų savo supratimą apie lytį ir lyčių lygybę, bei įvairias prasmes, kurias lyčių lygybė gali turėti religinėse bendruomenėse.

Nagrinėdami religinę įvairovę Europos šalyse, mokslininkai aptarė lyties ir lyčių lygybės konceptualizaciją ir įgyvendinimą daugumos ir mažumos religijose, tarp jų – katalikų, evangelikų liuteronų, musulmonų ir Suvienijimo Bažnyčios. Daugelyje pranešimų buvo nagrinėjami atvejai Baltijos šalyse, o platesnį Europos kontekstą suteikė tyrimai ir įžvalgos apie Norvegijos, Švedijos, Nyderlandų, Italijos ir Lenkijos atvejus.

Projekto tyrimų rezultatai apie religijos vaidmenį lyčių lygybės įgyvendinime Baltijos šalyse ir Norvegijoje bus paskelbti specialiame žurnalo numeryje ir mokslinių straipsnių rinkinyje.

Finansavimas

Projektas „Religija ir lyčių lygybė: Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai“ gavo 734 375 eurų finansavimą iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos EEE finansinių fondų. Šio projekto tikslas yra ištirti religijos vaidmenį lyčių lygybės įgyvendinime ir atskleisti vidinius religinius bei tarpreliginius pokyčius, įvykusius stiprinant arba priešinantis lyčių lygybei Baltijos ir Šiaurės šalyse. Projekto sutarties su Lietuvos mokslo taryba Nr.: S-BMT-21-4 (LT08-2LMT-K-01-036).

Bendraukime