Working together for green, competitive and inclusive Europe

Metinis susitikimas Briuselyje

Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino finansinių mechanizmų biuras pakvietė nacionalinius koordinatorius ir Norvegijos bei Islandijos ambasadų atstovus iš 15 Europos šalių į Briuselį. Vyko metinis susitikimas, kuriame buvo siekiama išsiaiškinti tris pagrindines temas. Nacionaliniai koordinatoriai, fondų operatoriai ir ambasadų atstovai kasdieniniame darbe susiduria su bendradarbiavimo iššūkiais skleidžiant informaciją apie finansinius mechanizmus šalyse, kurios gauna investicijas. Taip pat buvo diskutuojama, kaip pagerinti bendradarbiavimą ir sustiprinti komunikaciją apie finansinius mechanizmus. Be to, aptarti sėkmingi bendros tarpinstitucinės komunikacijos pavyzdžiai. Norvegijos ir EEE finansinių mechanizmų laikotarpis artėja prie pabaigos, todėl komunikacijos ekspertai teikė įžvalgas ir patarimus kitam finansiniam ciklui palengvinti. Tai padės supaprastinti darbus ateityje.
 
Susitikime taip pat buvo aptarta dirbtinio intelekto svarba kasdieniniame darbe, buvo pristatyti ir išbandyti pagrindiniai dirbtinio intelekto įrankiai, kurie sukurti palengvinti komunikacijos specialistų darbą. 
 
Šiuo metu jau baigiasi trečiasis Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansavimo laikotarpis, iš kurio Lietuvai skirta 118 milijonų eurų įvairiems investicijų projektams įgyvendinti.
 
Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.
 
Bendraukime