Working together for green, competitive and inclusive Europe

Vidurvasario dovana

Finansų ministerija nuoširdžiai džiaugiasi ilgamete Lietuvos draugyste su Islandija, Lichtenšteinu ir Norvegija ir kviečia vilniečius bei miesto svečius pakelti akis į vakarėjantį liepos dangų, kuriame kils mūsų bendrystę įamžinantis karšto oro balionas.

Šventinis koncertas, skirtas paminėti ilgametei šalių donorių ir Lietuvos draugystei bei sėkmingam bendradarbiavimui, organizuojamas šių metų liepos 22 d.

Renginys atviras visiems ir nemokamas, renginio pradžia – 19 valPrie Baltojo Tilto skambės gyva Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro muzika, į vakarėjantį liepos dangų palydėsime žinią apie Islandijos, Lichtenšteino bei Norvegijos investicijas Lietuvoje skraidinantį karšto oro balioną, o vakarą vainikuos grupės „The Roop“ koncertas.

 
 
Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.
 
Pagal 2016 m. gegužės 3 d. Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimus dėl 2014–2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų sukūrimo Lietuvai skiriama 117,6 mln. eurų ekonominiams ir socialiniams skirtumams mažinti ir bendradarbiavimui su valstybėmis donorėmis stiprinti.Svarbu planuojantiems dalyvauti renginyje - asmens duomenų apsauga

Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad Jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamose interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Su detalesne informacija apie asmens duomenų tvarkymą galite susipažinti šiame informaciniame pranešime:

Informuojame, kad 2021 m. liepos 22 d. Finansų ministerijos organizuojamame renginyje - koncerte prie Baltojo tilto bus fotografuojama ir (ar) filmuojama, todėl Jums dalyvaujant renginyje, Jūsų atvaizdas gali būti matomas nuotraukose ir (ar) vaizdo įrašuose. Jums dalyvaujant renginyje, Jūsų asmens duomenų (nuotraukose ar vaizdo įrašuose užfiksuoto atvaizdo) duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija, juridinio asmens kodas 288601650, buveinės adresas Lukiškių g. 2, Vilnius, o VšĮ „Pirmoji kava“ juridinio asmens kodas 225293310, su kuria Finansų ministerija sudarė renginių organizavimo paslaugų sutartį ir UAB „Magnet“ juridinio asmens kodas 304557170, su kuria Finansų ministerija sudarė komunikacijos socialiniuose tinkluose paslaugų sutartį yra  duomenų tvarkytojos.

Jūsų asmens duomenis tvarkome remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teisėtu interesu (siekiant  užtikrinti efektyvią išorinę komunikaciją, išsamų visuomenės informavimą apie finansinių mechanizmų techninės paramos lėšomis organizuojamus renginius ir finansinių mechanizmų veikimą Lietuvoje).
Renginio metu padarytos nuotraukos ir (ar) vaizdo įrašai bei jų ištraukos, kuriuose užfiksuotos didelės asmenų grupės nefokusuojant į konkrečius žmones gali būti viešinami iki 2028 m. lapkričio 15 d.:
  • finansinių mechanizmų svetainėse (https://www.norwaygrants.lt/ https://www.eeagrants.lt/),
  • Finansų ministerijos svetainėje (https://finmin.lrv.lt/),
  • socialiniame tinkle „Facebook“ esančiose Finansų ministerijos valdomose paskyrose: „Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas Lietuvai“ (https://www.facebook.com/EEEirNorvegijosparama/) ir „Finansų ministerija“ (https://www.facebook.com/finansu.ministerija),
  • taip pat gali būti platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Žiniasklaidos atstovai nuotraukas tvarkys laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų. Finansų ministerija už žiniasklaidos atstovų veiksmus neatsako.
Apie tai, kokią privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones naudoja „Facebook“ galima perskaityti minėto socialinio tinklo privatumo politikoje.

Duomenų tvarkytojos visus šiame informaciniame pranešime nurodytus asmens duomenis tvarko ir saugo, kol galioja jų ir Finansų ministerijos sutartys, o joms pasibaigus, visus šiame informaciniame pranešime nurodytus asmens duomenis ir jų kopijas grąžina Finansų ministerijai, kur šie duomenys tvarkomi ir saugomi laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninės paramos lėšų naudojimo taisyklių iki 2028 m. lapkričio 15 d.
Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
  • susipažinti su Finansų ministerijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;
  • reikalauti ištrinti tvarkomus duomenis;
  • reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
  • bet kuriuo metu besąlygiškai nesutikti su duomenų tvarkymu;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Šių teisių įgyvendinimo tvarka detalizuojama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje“ (kurį galite rasti adresu http://finmin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-1). Kilus klausimų ir (ar) siekiant pasinaudoti nurodytomis teisėmis, prašome kreiptis el. paštu dap@finmin.lt.
 
Bendraukime