Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Muziejus ant ratų

Projekto vykdytojas: Lietuvos švietimo muziejus
Projekto pavadinimas: Muziejus ant ratų
Projekto kodas: LT04-1-KM-K01-044

Projekto tinkamų išlaidų suma: 194 046,24 Eur (131 423,63 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos ir 23 192,41 Eur - bendrojo finansavimo lėšos, 39 430,20 Eur - nuosavos lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. rugpjūčio 31 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. rugpjūčio 31 d. – 2024 m. kovo 31 d. 

Projekto tikslas – teikti aukštos kokybės kultūrinį išsilavinimą jauniems žmonėms atokiose Lietuvos vietovėse, skatinant kultūrinių ir edukacinių veiklų prieinamumą.

Projekto metu planuojama: 
  • Sukurti keliaujančią inovatyvią ekspoziciją (keliaujantis autobusas „Muziejus ant ratų“), paremtą Lietuvos švietimo muziejaus kolekcija. Mobilioji ekspozicija galės pasiekti nuo kultūrinių centrų nutolusias Lietuvos vietoves, o ekspoziciją papildanti edukacinė veikla padidins jos kultūrinę ir istorinę vertę;
  • Aplankyti 200 gyvenviečių visuose Lietuvos regionuose, daugiau dėmesio skiriant apskritims, kuriose šiuo metu nėra veikiančių muziejų: Šalčininkų, Alytaus, Kalvarijos, Kazlų rūdos, Pakruojo ir Visagino;
  • Įtraukti į projekto veiklas per 4000 jaunų žmonių nuo 12 iki 29 metų - mokyklų, kolegijų ir kitų švietimo įstaigų moksleivių bei studentų.

Laukiami projekto rezultatai:
Projekto metu bus sukurta mobilioji ekspozicija, skirta veikti mažose, atokiose vietovėse Lietuvos regionuose, kur stokojama kultūrinių veiklų, nėra muziejų. Mobiliojoje ekspozicijoje vietos vaikai ir jaunimas patraukliai susipažins su švietimo istorija, kurioje akcentuojamas daugiatautis Lietuvos paveldas, žvelgiant iš skirtingų - socialinių ir etninių grupių, kultūrų ir lyčių lygybės - perspektyvų.

Bendradarbiaujant su projekto partneriais „Newschool“ iš Norvegijos ir programinės įrangos kompanija UAB „Indeform“ (Lietuva), bus sukurta inovatyvi, vizualiai patraukli ir patogi naudoti edukacinė programa, skirta praturtinti Lietuvos istorijos bei švietimo istorijos žinias.

Projekto metu parengtų gidų-edukatorių komanda pakvies vaikus ir jaunimą dalyvauti edukacinėje veikloje, leidžiančioje ne tik įgyti gilesnių žinių, bet ir suvokti savo ugdymosi patirtį kaip istorinio proceso dalį, bendrauti ir semtis patirties iš vyresniosios kartos atstovų.

Tikslinės grupės: vaikai, jaunimas ir jų šeimos; mokytojai ir kiti švietimo įstaigų darbuotojai; savivalda, kultūros institucijos, NVO; vidutinio ir senyvo amžiaus žmonės atokiose Lietuvos vietovėse.  

Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriais: „Newschool“ (Norvegijos Karalystė), UAB „Indeform“ (Lietuva).

Media galerijos

Bendraukime